Nestori sõnul oli loomeliitude pleenum 30 aastat tagasi kui suur «JAH» inimeste ootustele ja lootustele. «See oli ilus ja suur hetk meie ajaloos,» ütles Nestor.

Eesti Kultuuri Koja korraldataval arutelupäeval mõtisklesid Eesti tuleviku üle nii 30 aasta eest loomeliitude pleenumil osalenud kui ka need, kes 1988. aastal veel sündinud polnud.

Riigi väljavaatest saada kunstiteoseks kõnelesid Enn Põldroos, Heinz Valk, Ignar Fjuk, Ike Volkov, Marju Lauristin ja Mark Soosaar.

Oma loomingu pinnalt vaatlesid riigiehitust Ene Ergma, Helle Tiikmaa, Ilmar Raag, Jaan Elken, Maarja Kruusmaa, Mati Hint, Pille Lill, Rasmus Puur, Rein Einasto, Siiri Sisask, Seppo Zetterberg, Toomas Kiho jt.

Seadusloomet kui kultuuripõllu kündmist kirjeldasid Riigikogu liikmed Toomas Jürgenstein ja Peeter Ernits ning Veiko Spolitis Läti parlamendist.