Uuringud on näidanud, et vanuseks 12 on enamik lapsi puutunud kokku pornograafilise meediasisuga. Milline on pornograafilise sisu kättesaadavus, milliseid mõtteid see noortes tekitab, kuidas mõjutab noorte mõttemaailma ning milline on tegelik olukord teema puhul, mille suhtes on tihtipeale lihtsam tekk üle pea tõmmata ja vaikida?

Kuidas käsitletakse pornograafia teemat seksuaalhariduses? Kas meediapädevuste kõrvale oleks vaja ka pornograafilise meediasisuga seonduvaid pädevusi (porn literacy ingl k). Kes peaks vastutama noorte pornograafia tarbimise eest ja millised peaksid olema porn literacy komponendid?

Arutelu tulemuseks võiks olla reaalselt rakendatav porn literacy komponentide kogum. Sellel eetiliselt keerukal teemal arutlevad teemaga otsesemalt või kaudsemalt seotud inimesed, väljaku erinevad mängijad. Kuulama ja kaasa arutlema ootame noori, lapsevanemaid, õpetajaid, psühholooge, seksuaalnõustajaid ja kõiki teisi, keda see teema huvitab ja kes peavad sellest rääkimist oluliseks.

Arvamusfestival toimub 11-12. augustil Paides. Teemadega saab tutvuda Arvamusfestivali kodulehel.